Nieuwe regels per 13/11: wij blijven open (update 15/11)

Vanaf 13 november gelden weer nieuwe regels. Wij nemen die regels serieus en doen er alles aan om deze in het denksportcentrum te kunnen naleven. DSCR geeft de verenigingen de gelegenheid om door te spelen. Dat is in lijn met wat wij tot nu toe hebben gedaan: faciliteren binnen de regels. We vinden dat iedereen binnen de regels een eigen afweging kan maken om te komen of niet. We volgen daarmee het advies van NOCNSF. NOCNSF benadrukt dat sport onderdeel van de oplossing is om samen gezond (fysiek en mentaal) uit deze crisis te komen.

’s Middags mag de horeca open zijn. ‘s Avonds sluit de horeca om 20.00 uur, een zeer beperkt (alcoholvrij) assortiment is op een afhaalpunt te verkrijgen. De verenigingen moeten dus zelf beslissen en kunnen kiezen om vroeger te starten. Op 13/11 was er een besturen bijeenkomst op het denksportcentrum waar o.a. daarover is gediscussieerd. Intussen hebben de verenigingen als volgt besloten:

  • De middagclub van BC Metro en BC’85, de donderdagmiddag (vrij spelen) en de vrijdagmiddag (cross-imps) gaan op de gebruikelijke tijden door.
  • BC Metro avondclub (maandag) speelt niet live, maar op stepbridge.
  • BC’87 (woensdagavond) speelt t/m 1 december niet.
  • BC Never Down (dinsdagavond) speelt live en begint om 19.00 uur; daarnaast is het mogelijk om online te spelen.
  • BC De Lombard (donderdagmiddag) speelt live en begint op 18/11 om 19.00 uur (vanaf 25/11 is eerder starten mogelijk); daarnaast is het mogelijk om online te spelen.

De NBB heeft in de tussentijd het dringende advies aan clubs gegeven om de komende drie weken niet fysiek te bridgen op de club. Dit wijkt af van het nieuwe protocol van NOCNSF dat de nieuwe regels heeft uitgewerkt en niet adviseert te stoppen. NOCNSF zegt: zorg voor goede naleving van de maatregelen want dat draagt bij aan het doel dat hopelijk over drie weken weer zoveel mogelijk het gewone sportleven kan terugkeren. Wij zijn van mening dat naleving van de maatregelen op onze locatie goed mogelijk is en volgen als DSCR niet het advies van de NBB op, maar sluiten aan bij het protocol van NOCNSF.

Hier vind je het protocol dat vanaf 13/11 van toepassing is.

Meer nieuws

Home

Clubs & uidagingen

Zaalhuur

Cursussen

Over ons

Contact