Gemeente Rotterdam geeft interpretatie denksporten en 1,5m

De gemeente Rotterdam liet ons vandaag weten:
” Naar aanleiding van de vragen van denksportverenigingen -accommodaties  heeft de gemeente nog een keer gekeken naar de mogelijkheden.  De gemeente neemt geen standpunt in over de 1,5 meter afstand anders dan in de Noodverordening staat : 1.5 meter afstand aanhouden als dat normale sportbeoefening niet in de weg staat. Met een ruimere opstelling van tafels en stoelen moet dat te doen zijn.

Zeker voor de oudere deelnemers is het ook het meest verstandige om afstand te houden, ook aan de speeltafel.  Als dat echt niet te doen is, dan geldt dus dat het  “normale sportbeoefening in de weg staat” en dan is het spelen binnen de 1.5m wel toegestaan.
Die inschatting is aan de clubs, maar wel met dringende advies vanuit de Noodverordening en de gemeente om 1.5m aan te houden. Als zij vinden dat dat voor hun sport echt niet kan is dat aan hen zelf om keuzes te maken, maar ook desgevraagd die keuzes te onderbouwen. Hierbij moet gedacht worden aan situaties waarin toch een uitbraak ontstaat bij een dergelijke vereniging.”

Ook het advies van de BridgeBond is op dit moment om de 1,5 meter in acht te nemen, ook tijdens het spelen. Klik hier voor het protocol van de nbb.

De tafelopstelling en het protocol van Denksportcentrum de Lombard gingen hier al vanuit. Daarom is ons protocol niet gewijzigd na deze aankondigingen.

In een eerdere publicatie leek de 1,5m bij bridgen net als bij andere binnensporten te zijn losgelaten. Woensdag 1 juli werd echter de model noodverordening voor de veiligheidsregio’s gepubliceerd waarin voor bridgen wel 1,5m het uitgangspunt lijkt te zijn. In de toelichting op de noodverordening is de volgende tekst opgenomen:

“Onderdeel g ziet op de uitoefening van sport, theater en dans in de vorm van sport of culturele uiting. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines. Bovenstaande betekent dat wel 1,5 meter afstand moet worden gehouden als dat een normale sportbeoefening niet in de weg staat. Denk hierbij aan bowlen, biljarten, darten en bridge.”

De reactie van de gemeente Rotterdam betreft dus de interpretatie van deze tekst voor onze veiligheidsregio.

Meer nieuws

Home

Clubs & uidagingen

Zaalhuur

Cursussen

Over ons

Contact